,,Produkty MUDr. Josefa Jonáše, jeho výsledek dlouholetého bádání, na mě zapůsobily a působí velice harmonicky.

Je to komplementární účinek, který vyrovnává určité disproporce, čistí tělesnou kanalizaci a z velké části vypuzuje z těla škodliviny, toxiny počínaje, přes viry, bakterie a další. Celostní pohled, se kterým se MUDr. Josef Jonáš pracuje, je něco velice blahodárného a na mě působí velmi pozitivně…“