Reportáž z 1. semináře členů a přátel ATaDEP

Asosiace terapeutů a detoxikačních poradců (ATaDEP) pořádala v sobotu 12. září 2015 zasedání Valné hromady a také svůj úplně první seminář, jehož hlavním tématem byla Somatologie – nauka o těle. Hlavním smyslem těchto seminářů je dovzdělávání již vyškolených detoxikačních poradců, protože pouze vzdělaný terapeut může klientovi dobře posloužit a pomoci.
Seminář proběhl v příjemném prostředí AKTIP centra v Perucké ulici, na Královských Vinohradech.

Dopolední program

Jako první byla na pořadu dne Valná hromada. Začínala v 10. 00 hod. vedla ji Denisa Pitnerová, která byla jednohlasně schválená za předsedkyni představenstva a mimo jiné se na ní probírala finanční situace spolku, volba předsedy a místopředsedů, četly se stanovy, byl rozebrán program seminářů pro rok 2015/2016.

Také bylo jednomyslně schváleno studium v podobě kreditního systémy + psaní testů. Kreditní systém se bude vyhodnocovat v prosinci 2016, kdy bude rada ATaDEP hodnotit jednotlivé studijní výsledky a kredity členů. Na základě tohoto vyhodnocení pak bude stanoveno, kdo bude v dalším roce 2017 člen, a kdo přítel Asociace.
V závěru setkání Valné hromady se odhlasovala ještě změna sídla Asociace. Celé stanovy byly jednohlasně schváleny, sepsán zápis VH a předán na Rejstříkový soud. Pokud nebude vyvoláno mimořádné zasedání, další Valná hromada proběhne na podzim 2016.

Následovala pauza na oběd a poté už probíhal od 13. 00 hod. 1. Seminář na téma Somatologie.

Odpolední program

Všichni zúčastnění obdrželi po podepsání prezenční listiny od předsedkyně asociace Denisy Pitnerové,BA(Hons) výkaz o studiu a pečlivě vypracované skripta, jejichž obsah se probíral během semináře. Tato skripta si pak všichni odnesli domů, aby si je ještě podrobněji prostudovali, poněvadž na dalším semináři už z nich proběhne zkouška. Jako ve škole.