V pondělí 4. září usedla většina žáků a studentů do školních lavic. Ale ne do všech. Jsou školy a instituce, které na své chytré hlavičky teprve čekají. Jedná se o školy Vysoké, Vyšší odborné či různé specializované instituty.
Také prostory pražského AKTIPU na Královských Vinohradech čekají na své „studenty“. V sobotu 9. září se zde uskuteční zahájení půlročního rekvalifikačního kurzu Výživového poradce. Tento kurz probíhá pod záštitou Asociace terapeutů a detoxikačních poradců, ubírající se svým zaměřením k práci a poslání MUDr. Josefa Jonáše, prvního zakladatele detoxikační medicíny u nás, zastánce celostní medicíny a v neposlední řadě Čestného člena Asociace.
Předsedkyně ATaDEP
Denisa Pitnerová má pár dnů před otevřením kurzu plné ruce práce. Obavy, zda proběhne zahájení rekvalifikačního kurzu v pořádku a všichni přihlášení účastníci budou spokojeni, se mísí s radostí očekávání něčeho nového.
Bližší informace o rekvalifikačním kurzu naleznete na stránkách http://asociace-tdp.cz/, reportáž z prvního dne kurzu připravíme hned po zahájení, tedy po 9. září, ale už dnes můžete nahlédnout do „školní sborovny“, jak probíhají přípravy ke spokojenosti všech.


příprava studijních materiálů

už se na vás těšíme…

jen aby nic nechybělo, je důležité si vše zapsat

úsměv předsedkyně Asociace – za každých okolností

možná jedna z budoucích terapeutek 🙂

Vedení ATaDEP společně se všemi školícími terapeuty a také MUDr. Josef Jonáš – vám přejí úspěšný start za další formou vzdělání.
Neboť jen neustále se vzdělávající terapeut a detoxikační poradce může být svým klientům prospěšný!

Text a foto: Saša Stušková