Přednáška MUDr. Josef Jonáš – PLNĚ OBSAZENO!

Název akce: Novinky v detoxikaci

sobota 22. 9. 2018 (od 10:00 do 15:00hod.)     

místo: Hotel Olšanka, Praha 3           

cena: 500 Kč/osoba

Přihláška a informace zde (kliknete na odkaz): seminář MUDr. Josef Jonáš 22.9.2018 – Marion s.r.o.     

Platební údaje:
Název účtu: Marion s.r.o.
Adresa majitele účtu : Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Účet číslo: 0-5134791349/0800
cena: 500 Kč/osoba
Variabilní symbol: 22092018
Banka: Česká spořitelna, Praha
Termín platby nejpozději: do 10. 9. 2018. Faktury za platby budeme průběžně rozesílat poštou.
Pokud zaplatíte po uvedeném datu, dostanete fakturu poštou až po semináři. Platba v hotovosti na místě není možná! Děkujeme za pochopení.