Dokumenty ke stažení – rolujte dál pro další informace jako jsou podmínky pro přijetí a výše příspěvku

Vnitřní technická norma ATaDEP

        

Základní požadavky Detoxikačního vzdělávacího programu, systém zkoušek, etický kodex detoxikačního poradce a další informace to vše je  ukotveno v naší vnitřní technické normě ATaDEP.

Každý účastník rekvalifikačního kurzu tuto normu obdrží a také bude v co nejkratším čase předána všem členům a přátelům ATaDEP.

Studijní materiál

UPSkripta ke studiu pro členy a přátelé ATaDEPOZORNĚNÍ: skripta nebudou na našich stránkách volně přístupné, jsou připravované pro naše členy a přátelé;

Valná hromada schválila stúdium v podobe kreditového systému a psaní testů (vždy forma a, b, c); Vzdelávací systém, studium a zkouškový systém jsou pevně popsané v naší normě!

 

 • pomáhat lidem při výběru kvalitního a zodpovědného terapeuta tím, že garantuje kvalitu přijatých členů .
 • Proto se členové musí neustále učit a své vědomosti neustále prohlubovat. Členové musí znát všechny novinky, které se v oblasti řízené detoxikace podle MUDr. Jonáše dějí.
 • Valná hromada jednomyslně schválila studium v podobě kreditního systému + psaní testu. Každý člen obdrží výkaz o studiu, kde se mu budou zapisovat kredity.  Rada ATaDEP vyhodnotí úspěšnost jednotlivých studentů a jejich studijní výsledky. Dále rada ATaDEP rozhodne, kdo se stane členem ATaDEP a kdo zůstane přítelem. Další vyhodnocení bude v prosinci 2017 a budeme brát i ohled na rekvalifikační kurz.
 • Ten, kdo se v oboru dále nevzdělává a nerozvíjí, je jako terapeut pro Asociaci-tdp nedostačující. Akce jsou vždy v novinkách nebo na FB ATaDEP.
PODMÍNKY PRO ČLENY ATaDEP
PODMÍNKY PRO PŘÁTELE ATaDEP
 • Přítelem ATaDEP se může stát každý, kdo projeví zájem o řízenou a kontrolovanou detoxikaci podle metody      MUDr. Josefa Jonáše a své zdraví, je ochoten se vzdělávat a dělat něco aktivně pro udržení své fyzické i psychické kondice.
 • Účastníci ze zahraničíse mohou stát pouze přítelem, nikoliv členem. ATaDEP se musí řídit vyhláškou a směrnicí platnou pro území ČR. Prosíme zájemce ze zahraničí, aby tuto skutečnost respektovali. Těší nás, že i v zahraničí je zájem o další vzdělávání, ale bohužel ATaDEP nezná legislativu mimo území ČR a proto zahraniční účastníky můžeme přijímat pouze jako přátele.
 • Přítel ATaDEP je povinen zaplatit roční poplatek určený valnou hromadou pro přátele
 • Přítel má přístup na akce určené pro další vzdělávaní přátel
 • Přítel ATaDEP obdrží materiály pro svůj další rozvoj, které obdrží vždy oproti podpisu v den konání semináře (přednášky). Valná hromada jednomyslne schálila studium v podobe kreditného systému + psaní testu. Každý přítel obdrží výkaz o studiu, kde se mu budou zapisovat kredity. Rada ATaDEP vyhodnotí úspěšnost jednotlivých studentů a jejich studijné výsledky. Dále rada ATaDEP rozhodně kdo se stane členem ATaDEP a kdo zůstane přítel.
 • Přítel bere na vědomí, že nemá přístup k přednáškám, které budou určeny pouze členům
 • Pokud se přítel ATaDEP rozhodne požádat o členství může, tak učinit až po roce dalšího svého vzdělávání, které vede k jeho rozvoji jako detoxikačního poradce pro řízenou a kontrolovanou detoxikaci dle metody MUDr. Jonáše. Přítel ATaDEP bere na vědomí, že pokud si podá přihlášku za člena, budeme se řídit podmínkami pro členy (tj. bude zkládat test + pohovor)
 • Každý přítel pracuje pod vlastním jménem a svou provozovnu budu mít viditelně označenu tak, aby nevznikl omyl, že se jedná o poradnu MUDr. Jonáše, firmu Joalis s.r.o. nebo společnost Economy Class Company s.r.o. (ECC)
 • Přítel ATaDEP bere na vědomí, že materiály, které mu budou dány jako studijní materiál pro rozvoj,není možno kopírovat ani nijak rozmnožovat bez souhlasu vedení asociace. Jakékoliv porušení podmínek vede k vyloučení z ATaDEP a zároveň může být dán podnět na prošetření pro plagiátorství, jelikož by byl porušen zákon o autorství.

Prosíme všechny přátelé, aby tyto podmínky dodržovali, jelikož je to pouze v jejich zájmů. Podmínky pro přátele ATaDEP jsou projednány a schváleny valnou hromadou.

13936987_1385845101431909_924884566_n

Výše příspěvků pro rok 2018
 • Příspěvek pro členy na rok 2018 – částka 1.500kč

 • Příspěvek pro přátelé na rok 2018 – částka 2.000kč

Uvedené příspěvky slouží na provoz Asociace – hradí se z nich veškeré skripta a jiné věci, které Asociace pro provoz potřebuje. Účetní závěrka je vždy dle zákona předávaná na Rejstříkový soud.

Upozorňujeme, že uvedená výše příspěvku byla schválená Valnou hromadou členu na svém řádném zasedání 4. listopadu 2017 a byla předána se všemi dokumenty na Rejstříkový soud, kde je Asociace podle zákona registrovaná.

 • Ten, kdo se v oboru dále nevzdělává a nerozvíjí, je jako terapeut nedostačující.
 • Metoda řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše se neustále vyvíjí, stejně tak i produkty Joalis.
 • Je potřeba se neustále vzdělávat a doplňovat si nové poznatky.
 • Jen vzdělaný terapeut může být svým klientům prospěšný!

13936987_1385845101431909_924884566_nUdělili jsme čestné uznání:


Čestný člen Asociace: MUDr. Josef Jonáš

Čestné členství za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání a výzkumu Řízené a kontrolované detoxikace.

foto-11cl

Reportáž z udělování čestného členství zde: asociace-tdp.cz/cestny-clen-mudr-josef-jonas-v-asociaci


Čestný člen Asociace: Mgr. Marcela Václavková

Čestný přítel Asociace: Eva Vendraminetto a Cristian Tapia Alarcon

www.joalis.cl/es