ZMĚNA JE JEN NA VÁS!

Zdravý životní styl, zdravá strava. 
Podáme Vám pomocnou ruku. 

Pro zasílání novinek nás kontaktujte!

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s.

Cíle činnosti sdružení

1. Cílem činnosti sdružení jako nezávislé, nevýdělečné organizace je zejména:

a) sdružovat odborné detoxikační poradce a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci,
b) publikovat odborné informace,
c) poskytovat informační a poradenský servis pro členy a přátelé sdružení,
d) podporovat vzdělávání v oboru řízené a kontrolované detoxikace Joalis,
e) podporovat a popularizovat využití řízené a kontrolované detoxikace Joalis a metod v odpovídajících oborech; jedná se zejména o oblast medicíny, kosmetiky, rehabilitace, relaxace, fototerapie, výživového poradenství a zdravého životního stylu,
f) vydávat interní publikace pro členy a přátelé sdružení,
g) podporovat výměnu odborných informací,
h) udržovat a dohlížet na profesní úroveň členů sdružení,
i) organizovat a finančně zajišťovat odborné semináře a přenášky,
j) pořádání vzdělávacích akcí a kurzů,

2. V souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se sdružení může věnovat i dalším aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci cílů sdružení.

Prosíme všechny, aby to respektovali.

Stanovy a etický kodex Asociace byly řádně schváleny na valné hromadě a předány na Rejstříkový soud – spisová značka:L 6888 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.


Veškeré akce spolku naleznete na našich stránkách nebo také na našem


Zde pro vás budeme vkládat zajímavá videa a informace


Novinky


MUDr. Josef Jonáš doporučuje

  Ten, kdo se v oboru dále nevzdělává a nerozvíjí, je jako terapeut nedostačující. Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Jonáše se neustále vyvíjí, stejně tak i produkty Joalis. Je potřeba se neustále vzdělávat a doplňovat si nové poznatky. Jen... číst více