ZMĚNA JE JEN NA VÁS!

Zdravý životní styl, zdravá strava. 
Podáme Vám pomocnou ruku. 

Studenti a senioři mají na veřejné akce

pořádané ATaDEP slevu 50%

Pro zasílání novinek nás kontaktujte!

Akreditovaný rekvalifikační kurz

Akreditací se rozumí oficiální uznání, že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům a má řádně zajištěný výukový program (jak z pohledu lektorů tak i skript – vše podléha schvalováním). Naše akreditace MŠMT-12073/2016-1/32

Informace: http://asociace-tdp.cz/vzdelavani/

 

TV Kinosvět

S MUDr. Jonášem o zdraví

Archív pořadů zde: http://asociace-tdp.cz/tv-kinosvet/

MUDr. Josef Jonáš - nový web

Dotazy a odpovědi

www.jonas-ordinace.cz/dotazy-a-odpovedi

BLOG MUDr. Josefa Jonáše

www.jonas-ordinace.cz/blog

 

ČLENSTVÍ v ATaDEP

Výzva Hlavního hygienika ČR a SZÚ

„Zapomeňte na sůl, naučte se dochucovat kořením a čerstvými bylinkami. Získáte zdraví, vaše tělo se zbaví přebytečné vody, zmizí otoky na dolních končetinách, ale i v obličeji, vaše břicho splaskne. Když ale budete mít tu a tam neodolatelnou chuť na něco zakázaného, klidně si to dejte a nic si nevyčítejte. Hodně choďte pěšky, zvýší se vám tvořivé myšlení. Napadnou vás neočekávané myšlenky„ říká MUDr. Josef Jonáš na závěr knihy Pozor sůl.

Vnitřní technická norma ATaDEP

Základní požadavky Detoxikačního vzdělávacího programu, systém zkoušek, etický kodex detoxikačního poradce a další informace to vše je  ukotveno v naší vnitřní technické normě ATaDEP.
Každý účastník rekvalifikačního kurzu tuto normu obdrží a také bude v co nejkratším čase předána všem členům a přátelům ATaDEP.

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s.

Byla nám udělená akreditace MŠMT-12073/2016-1/32

Asociace neprodává žádné produkty!

ATaDEP z.s. je spolek, který není závislý ani na společnosti Joalis s.r.o., ani na poradně MUDr. Josefa Jonáše.

Řídíme se svými vlastnímy pravidly, máme vypracovanou vnitřní technickou normu ATaDEP! Cílem činnosti spolku jako nezávislé, nevýdělečné organizace, je zejména:

– podporovat vzdělávání v oboru zdravého životního stylu a celostní medicíny, kam spadá i kontrolovaná a řízená detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše.

V souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se spolek může věnovat i dalším aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci cílů spolku.
Stanovy a etický kodex Asociace byly řádně schváleny na valné hromadě a předány na Rejstříkový soud – spisová značka: L 6888 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Naše aktivity byli řádně projednány a schváleny radou Asociace a též valnou hromadou vyrocni-zprava-o-cinnosti-upr

Asociace se úspěšně registrovala v projektu darujme.cz

i

Novinky

První pomoc – výuka

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. ATaDEP si je toho vědomá, proto do výuky tento předmět zahrnula. Naučíme se jak podat první pomoc u dětí ale i u dospělých. Resuscitační model nám pronajal Český červený kříž Praha... číst více

Veškeré akce spolku naleznete na našich stránkách nebo také na našem

fbg+link youtubetw


lidí registrovaných a vzdělávajících se v ATaDEP

odvysílaných rozhovorů s hosty

seriálů s MUDr. Jonášem na různé zdravotní témata

rozdaných skript a publikací pro účení