ZMĚNA JE JEN NA VÁS!

Zdravý životní styl, zdravá strava. 
Podáme Vám pomocnou ruku. 
Pro zasílání novinek nás kontaktujte!

TV Kinosvět

S MUDr. Jonášem o zdraví

pořady zde:

http://asociace-tdp.cz/tv-kinosvet/

Akreditovaný rekvalifikační kurz

Akreditací se rozumí oficiální uznání, že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.              
Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT ČR složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s.

Byla nám udělená akreditace MŠMT-12073/2016-1/323

Cíle činnosti sdružení

1. Cílem činnosti sdružení jako nezávislé, nevýdělečné organizace je zejména:

a) sdružovat odborné detoxikační poradce a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci,
b) publikovat odborné informace,
c) poskytovat informační a poradenský servis pro členy a přátelé sdružení,
d) podporovat vzdělávání v oboru řízené a kontrolované detoxikace Joalis,
e) podporovat a popularizovat využití řízené a kontrolované detoxikace Joalis a metod v odpovídajících oborech; jedná se zejména o oblast medicíny, kosmetiky, rehabilitace, relaxace, fototerapie, výživového poradenství a zdravého životního stylu,
f) vydávat interní publikace pro členy a přátelé sdružení,
g) podporovat výměnu odborných informací,
h) udržovat a dohlížet na profesní úroveň členů sdružení,
i) organizovat a finančně zajišťovat odborné semináře a přenášky,
j) pořádání vzdělávacích akcí a kurzů,

2. V souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se sdružení může věnovat i dalším aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci cílů sdružení.

Stanovy a etický kodex Asociace byly řádně schváleny na valné hromadě a předány na Rejstříkový soud – spisová značka: L 6888 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Naše aktivity byli řádně projednány a schváleny radou Asociace a též valnou hromadou vyrocni-zprava-o-cinnosti-upr

Asociace se úspěšně registrovala v projektu darujme.cz

obalka

Napište nám Vaší e-mailovou adresu a my Vám budeme posílat novinky:


i

Novinky

Podpořili jsme vydání knihy

Asociace byla sponzorem knihy o herečce Antonii Hegerlíkové, kterou napsala Alexandra Stušková a vydalo nakladatelství Petrklíč. Měla jsem tu čest křtít knihu společně s moderátorem a hercem Petrem Vágnerem. Výborně jsme se bavili v čele s MUDr. Josefem Jonášem, akce... číst více

Veškeré akce spolku naleznete na našich stránkách nebo také na našem

fbg+link youtubetw


lidí registrovaných a vzdělávajících se v ATaDEP

odvysílaných rozhovorů s hosty

seriálů s MUDr. Jonášem na různé zdravotní témata

rozdaných skript a publikací pro účení