ZMĚNA JE JEN NA VÁS!

Zdravý životní styl, zdravá strava. 
Podáme Vám pomocnou ruku. 

Studenty a senioři mají na veřejné akce

pořádané ATaDEP slevu 50%

Pro zasílání novinek nás kontaktujte!

TV Kinosvět

S MUDr. Jonášem o zdraví

19. díl –  Krevní tlak: https://www.youtube.com/watch?v=9Xq0GQZjFlM

Archív pořadů zde: http://asociace-tdp.cz/tv-kinosvet/

Akreditovaný rekvalifikační kurz

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN!
Akreditací se rozumí oficiální uznání, že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.              
Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT ČR složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.

MUDr. Josef Jonáš - nový web

Dotazy a odpovědi

www.jonas-ordinace.cz/dotazy-a-odpovedi

BLOG MUDr. Josefa Jonáše

www.jonas-ordinace.cz/blog

 

Přednáška MUDr. Jan Cimický

přihláška a témata přednášky zde: http://asociace-tdp.cz/beseda-mudr-jan-cimicky/
„Práce s lidma je vždy nelehká, jak postupovat, jak se vyrovnat s tlakem i na tyto témata se můžete zeptat psychiatra MUDr. Cimického“, říká MUDr. Josef Jonáš.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti na akci.

Máte právo léčit se jak chcete - přednáší JUDr. Ivo Telec, CSc.

Přihláška zde: asociace-tdp.cz/prednaska-prof-judr-ivo-telec-csc-kveten-2017/

Účastníci obdrží potvrzení o účasti na akci

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s.

Byla nám udělená akreditace MŠMT-12073/2016-1/32

Asociace neprodává žádné produkty!

ATaDEP z.s. je spolek, který není závislý ani na společnosti Joalis s.r.o., ani na poradně MUDr. Josefa Jonáše.

Řídíme se svými vlastnímy pravidly! Cílem činnosti spolku jako nezávislé, nevýdělečné organizace, je zejména:

– podporovat vzdělávání v oboru zdravého životního stylu a celostní medicíny, kam spadá i kontrolovaná a řízená detoxikace
– podporovat a popularizovat využití řízené a kontrolované detoxikace a metod v odpovídajících oborech; jedná se zejména o oblast medicíny, kosmetiky, rehabilitace, relaxace, fytoterapie, výživového poradenství a zdravého životního stylu
– sdružovat odborné detoxikační poradce a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci
– publikovat odborné informace
– poskytovat informační a poradenský servis pro členy a přátelé spolku a pro veřejnost
– vydávat ZPRAVODAJ, tedy interní publikace
– podporovat výměnu odborných informací
– udržovat a dohlížet na profesní úroveň členů spolku
– organizovat a finančně zajišťovat odborné semináře a přenášky s odborníky
– pořádání vzdělávacích akcí a kurzů
V souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se spolek může věnovat i dalším aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci cílů spolku.
Stanovy a etický kodex Asociace byly řádně schváleny na valné hromadě a předány na Rejstříkový soud – spisová značka: L 6888 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Naše aktivity byli řádně projednány a schváleny radou Asociace a též valnou hromadou vyrocni-zprava-o-cinnosti-upr

Asociace se úspěšně registrovala v projektu darujme.cz

Milí přátelé, 
pomalu vstupujeme do třetího měsíce v roce 2017. Co se bude dít v ATaDEPu? Těšit se můžete na besedu se známým psychiatrem MUDr. Janem Cimickým. Dále se dozvíte, jak to bude s programem TV-KinoSvět, připomeneme si rozhovor I-televize ATaDEP. A nezapomeneme ani na Supervizi. Příjemné čtení.

Čtěte zde: http://us14.campaign-archive1.com/?u=8ed296534b42ab360708cf692&id=d3f59e6545&e=1ab27acded

 


i

Novinky

Výzva Hlavního hygienika ČR

Asociace se zapojila do výzvy a co vy? Jak  pokračuje výzva „Solme s rozumem“! Prozatím se k ní přihlásilo téměř 300 subjektů. Většina z nich jsou mateřské a základní školy, školní jídelny registrované v projektu Zdravá školní jídelna, dále to jsou střední školy,... číst více

Veškeré akce spolku naleznete na našich stránkách nebo také na našem

fbg+link youtubetw


lidí registrovaných a vzdělávajících se v ATaDEP

odvysílaných rozhovorů s hosty

seriálů s MUDr. Jonášem na různé zdravotní témata

rozdaných skript a publikací pro účení